Åbningstider Kundeservice
  • mandag kl. 09.00-16.00

  • tirsdag kl. 09.00-16.00

  • onsdag kl. 09.00-16.00

  • torsdag kl. 09.00-16.00

  • fredag kl. 09.00-14.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Strandbygade 16
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Persondatapolitik

Når DFA registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataforordningen orientere dig om følgende:

1.        Hvem, der er dataansvarlig

2.        Hvorfor DFA behandler oplysninger om dig

3.        Hvem oplysningerne om dig kan videregives til

4.        Hvordan du kan få ændret eventuelle urigtige oplysninger og/eller få adgang til de                                  oplysninger, som DFA har registreret om dig

5.        Hvordan du kan klage over DFA’s behandling af dine oplysninger

1. Dataansvarlig

DFA er dataansvarlig for de oplysninger, som DFA behandler om dig.

2. Behandling af oplysninger om dig

a. Indsamling og registrering af oplysninger 
DFA indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter, behandle eventuelle skadesager og andre tilknyttede ydelser i DFA. Det er fx oplysninger som navn, adresse, cpr-nr., e-mail, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og/eller oplysninger om skader. De indsamlede oplysninger registreres i DFA med henblik på administration, rådgivning og eventuelt markedsføring.

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver som kunde i DFA, kan DFA modtage og registrere oplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det. Dette er eksempelvis tilfældet, når DFA - i forbindelse med indtegning - indhenter oplysninger om fx skadeforløb, anciennitet og opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber. Oplysningerne bruges bl.a. til at vurdere på hvilke vilkår, DFA vil overtage/tegne forsikringen.

Har du indtegnet dine forsikringer via en af DFA’s samarbejdspartnere, vil DFA ligeledes registrere dine oplysninger i DFA’s systemer, når du har afgivet samtykke til dette.

DFA indhenter og registrerer endvidere oplysninger eksempelvis fra det Centrale Personregister, blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger og oplysning om eventuel reklamebeskyttelse. Herudover indhenter DFA oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis din ejendom er forsikret hos DFA. Endvidere indhenter DFA oplysninger fra DMR (Det digitale motorregister). Dette sker alene i forbindelse med indtegning, eller hvis du får en skade.

b. Særligt om personfølsomme oplysninger 
Har du oplysninger om en personskade eller andre personfølsomme oplysninger registreret hos DFA, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt. Kun de medarbejdere hos DFA, som behandler personskadesager, kan få adgang til oplysninger om personskader.

c. Brug af din e-mail
Hvis DFA sender dig e-mails indeholdende fx følsomme oplysninger eller cpr-nr., vil e-mailen til dig blive krypteret.

DFA bruger kun din e-mail til at sende markedsføringsmateriale, hvis du har sagt ja til det. Du kan til enhver tid meddele DFA, hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra DFA på e-mail ved at ringe til os på 7340 4149. 

d. Sletning 
DFA opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for DFA at opbevare oplysningerne. Vi sletter således:

Når skadesagen er afsluttet og forældet:

Tingskader                                                             : 10 år

Personskader                                                        : +30 år

 

Policer uden skader som er afgangsført og forældet:

Tilbud (ikke accepterede)                              : 3 mdr.

Policer                                                               : 10 år

 

Kunder, når der ikke længere er skader eller andet som berettiger til bevarelse, slettes når der ikke er flere policer.

3. Videregivelse af oplysninger om dig

Som udgangspunkt giver DFA ikke dine personoplysninger videre, da DFA i henhold til lov om finansiel virksomhed, har tavshedspligt. DFA behandler derfor alle dine oplysninger fortroligt.

a. DFA kan dog efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. DFA har også adgang til at videregive såkaldte sædvanlige kundeoplysninger om dig, såfremt den pågældende videregivelse sker til rent administrative formål, og altså ikke til brug for hverken markedsføring eller rådgivning.

b. Desuden videregiver DFA i visse tilfælde oplysninger om dig med dit samtykke, eller hvis vi har en berettiget interesse efter lovgivningen.

Kategorier af modtagere kan være følgende: Personer relateret til forsikringen, andre forsikringsselskaber, panthavere, offentlige myndigheder, reparatører/håndværkere, advokater, banker, læger og andre behandlere, it-leverandør og samarbejdspartnere.

 Hvis du ikke har givet samtykke, videregives kundeoplysninger kun til andre inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed, og kun hvis det er nødvendigt for at gennemføre eller administrere en aftale med dig som kunde eller for at behandle din sag.

c. Betaler du en eller flere af dine forsikringer via Betalingsservice, videregiver DFA det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

d. Modtager du post fra DFA i e-boks, videregiver vi dine oplysninger til Nets Danmark A/S.

e. Misligholder du dine forpligtelser over for DFA, kan DFA indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvis du sender oplysninger på e-mail til DFA, skal du dog være opmærksom på, at DFA ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

4. Ændringer af eventuelle urigtige oplysninger og/eller adgang til de oplysninger, som DFA har registreret om dig

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger DFA har registreret om dig, og hvilke oplysninger DFA videregiver om dig. Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelt urigtige oplysninger.  DFA kan kræve et gebyr, hvis du ønsker et skriftligt svar på din henvendelse. Du kan endvidere altid få oplyst, hvad dine samtykker dækker. Du kan altid skrive til os eller henvende dig til: 

DFA
Darumvej 51

6700 Esbjerg 

Email: police@dfaforsikring.dk

Telefon: 7340 4149

5. Klage over DFA’s behandling af dine oplysninger

Hvis du er utilfreds med DFA’s behandling af dine oplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet 
Borgergade 28, 5. 
1300 København K.

6. Har du spørgsmål?

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiver (DPO); Carsten Møller på e-mail: dpo@dfaforsikring.dk