Åbningstider Kundeservice
 • mandag kl. 09.00-16.00

 • tirsdag kl. 09.00-16.00

 • onsdag kl. 09.00-16.00

 • torsdag kl. 09.00-16.00

 • fredag kl. 09.00-14.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Strandbygade 16
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Rejseforsikring VERDEN

Hent IPID Faktaark

 

Vi har etableret vores rejseforsikring i samarbejde med GOUDA rejseforsikring.

Med vores årsrejseforsikring kan du opnå 100% tryghed, når du rejser på ferier op til 1 måneds varighed. Du er tilknyttet alarmcentral som er klar til at hjælpe dig og du har adgang til 24 timers lægevagt. Dansktalende læger, sygeplejerske og krisepsykologer hjælper dig døgnet rundt hvis uheldet er ude.

 

1. august 2014 bortfaldt rejsesygesikringen på det gule sundhedskort som blev erstattet med det blå kort.

Det blå kort dækker dog ikke lige så godt som det gule kort, så derfor bør du altid have en rejseforsikring med i bagagen, så du undgår at komme i klemme, hvis uheldet er ude.

Det blå kort dækker mindre end det gule

Det blå kort giver dig adgang til læge og tandlægehjælp samt på offentlige sygehuse i alle EU/EØS på lige fod med borgere i det pågældende land. Der er dog væsentlige forskelle på det blå og det gule kort, og du bør være opmærksom på følgende:

 • I mange turistområder findes der slet ikke offentlige behandlingssteder, og privathospitalerne afviser det blå kort. Du vil selv skulle transportere dig til nærmeste offentlige hospital med det blå kort.

 • Standarden på offentlige sygehuse kan være meget anderledes end danske forhold, fx i forhold til pleje, mad og service. I nogle lande fraråder Gouda endda at man benytter sig af de offentlige hospitaler

 • I nogle lande vil der være en egenbetaling

 • Der er ingen mulighed for at benytte en dansk alarmcentral med dansk lægehjælp

  Rejser du med det blå kort som eneste forsikring, skal du også være opmærksom på, at eventuel hjemtransport til Danmark er for egen regning.

  Derfor bør du aldrig rejse uden en rejseforsikring, der som et minimum supplerer det blå kort. 

Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne. 

Hvis du ikke søger, vil en eventuel sag blive afgjort iht. til de gældende betingelser. Det kan betyde, at du muligvis ikke vil være dækket for lidelsen eller følger af lidelsen. 

Du kan hente forhåndsgodkendelsen HER

Har du inden for de sidste 2 måneder op til afrejsen (6 måneder for rejser over en måned) 

1. Været indlagt? 
2. Været til læge uden for almindelig kontrol? 
3. Fået ordineret en ændring af din medicin? (Fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse medicin) 
4. Eller er du skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling? 

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, bør du søge forhåndsgodkendelse. Såfremt din kroniske eller eksisterende lidelse ikke har givet anledning til at svare ja til et af ovenstående spørgsmål, behøver du ikke søge forhåndsgodkendelse. 

Når du søger om forhåndsgodkendelse, vil du modtage et skriftligt svar, som kan være: 

1. En ubetinget forhåndsgodkendelse 
2. En betinget forhåndsgodkendelse med forbehold (undtagelser af dækning for visse lidelser) 
3. Et afslag. 

Det betyder, at der skelnes mellem en fuld dækning uden forbehold, en dækning med forbehold for din kroniske lidelse, eller at vi ikke kan dække dig. I visse tilfælde har vi behov for yderligere oplysninger, og du vil modtage et brev fra os vedrørende dette. 


Hvor ser jeg min ulykkesforsikring?

Vi har gjort det nemt for dig, at holde styr på dine forsikringer samt skrive til os eller anmelde skade. Du kan også se, hvor meget du betaler for dine forsikringer.

Alt er samlet i vores app DFAForsikring som du henter her:

Her får du hjælp til app'en

 Aktiv ferie - nu som standard dækning

Forsikringen omfatter aktiv ferie, eksempelvis skirejse eller sportsferie hvor rejsens primære formål er udøvelse af en aktivitet. Således kan du opnå refundering af planlagte aktiviteter i tilfælde af eksempelvis hospitalsindlæggelse, akut sygdom eller tilskadekomst.

 Vi tegner kun årsrejse Verden omfattende hele husstanden i tillæg til indboforsikring.

COLOURBOX2487361.jpg