Åbningstider Kundeservice
  • mandag kl. 09.00-16.00

  • tirsdag kl. 09.00-16.00

  • onsdag kl. 09.00-16.00

  • torsdag kl. 09.00-16.00

  • fredag kl. 09.00-14.00

Kontakt mig
DFA ForsikringsAgentur ApS
Strandbygade 16
6700 Esbjerg

73 40 41 49
police@dfaforsikring.dk

Husforsikring

Hent IPID Faktaark

 

Alle huse, der er belånt, skal være brandforsikret. Øvrige forsikringer af huset er frivilligt.
I dag har langt de fleste husejere en kombineret husforsikring, der foruden brandforsikring har en række andre nyttige dækninger.

Alle vore husforsikringer omfatter brand og anden skade (herunder glas og sanitet) med husejeransvarsforsik­ring og retshjælpsforsikring i forbindelse med selve huset. Du har mulighed for at foretage følgende tilvalg i forbindelse med parcelhusforsikringen:

- Svampe- , råd- og insektforsikring

- Rør- og stikledningsforsikring

Brandforsikring
Bygningsbrandforsikringen dækker på samme måde som brandforsikringen af indboet. Men her er det huset med installationer og øvrigt inventar til huset, der er forsikret. Øvrigt inventar er fx vaske- og opvaskemaskine samt komfur. 

Øvrig husforsikring
Foruden brandforsikringen omfatter den kombinerede forsikring også dækning mod andre former for bygningsskader. Andre bygningsskader kan være: Storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade, skade efter svampe- og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. 

Anden skade
For at en skade i forsikringsmæssig forstand er opstået pludselig, skal den være uventet, og årsagen til skaden skal være pludselig.For anden skade kræves det alene at skadesvirkningen er pludselig.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre.  Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne.

Den kombinerede husforsikring dækker det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, fx hvor folk kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset. 

Genhusning
Bliver huset ubeboeligt som følge af en skade, der er dækket af forsikringen, betaler forsikringsselskabet rimelige og nødvendige udgifter til flytning og til at bo et andet sted 

Retshjælpsforsikring
Forsikringen har også en retshjælpsdækning, der i nogle situationer kan dække en del af udgifterne til advokat ved uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m.

Ved svampeskade, herunder råd eller angreb af træødelæggende insekter, betales for nødvendig udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, såfremt dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne.

Mod ekstrabetaling kan forsikringen omfatte rør- og kabelforsikring. Rørforsikringen dækker de skader, der er en følge af utætheder. Det gælder også, selv om røret er tæret. Elkabelforsikringen dækker fejl på skjulte elkabler til rumopvarmning. 

I dag er et parcelhus som hovedregel forsikret efter fuld- og nyværdiprincippet. Ved skade bliver det beskadigede repareret eller genopført, så bygningen fremstår som før skaden. 

Erstatningen kan nedsættes, hvis huset er dårligt vedligeholdt, og er det den dårlige vedligeholdelse, der er årsag til skaden, kan man miste retten til erstatning. 

For visse skadearter kan der være fastsat specielle regler, som erstatningen bliver beregnet efter. Det gælder fx kortslutningsskader og i nogle selskaber også skader på skjulte rør. 

Hvor ser jeg mine forsikringer?

 

Vi har gjort det nemt for dig, at holde styr på dine forsikringer samt skrive til os eller anmelde skade. Du kan også se, hvor meget du betaler for dine forsikringer.

 

Alt er samlet i vores app DFAForsikring som du henter her:

 

 

Læs mere her

En kombineret husforsikring har ikke samme navn i alle forsikringsselskaber. 
Den kan hedde: Husforsikring, villaforsikring, parcelhusforsikring eller husejerforsikring.  

  Billede_DFA_Forsikrings_app_version_med_hvid_baggrund.jpg    DFAForsikring                                                  App Store eller Google Play